Новая евродеректива по оружию.

Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

А это действующий,влом на русском перепечатывать,много.
Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi
48.pants. Ložu un čaulu kontrolkolekcija
(1) Ar visiem Latvijā apritē esošajiem A, B un C kategorijas vītņstobra šaujamieročiem (izņemot Nacionālo bruņoto spēku šaujamieročus un traumatiskos šaujamieročus), kuros lodei šāviena brīdī ir tiešs kontakts ar stobru, izdarāmi kontrolšāvieni Valsts policijā. Ar A kategorijas vītņstobra šaujamieroci un pašaizsardzībai reģistrētu B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroci (izņemot apbalvojuma šaujamieroci) kontrolšāvienus Valsts policijā izdara reizi piecos gados. Valsts policija ložu un čaulu kontrolkolekciju glabā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
(2) Fiziskā un juridiskā persona iesniedz Valsts policijai vītņstobra šaujamieroci (arī tā maināmo stobru) un tam paredzēto munīciju (trīs patronas) kontrolšāvienu izdarīšanai ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šaujamieroča vai tā maināmā stobra ievešanas Latvijas Republikā (izņemot ārvalsts pilsoņus, kuru uzturēšanās laiks Latvijas Republikā ar vītņstobra šaujamieročiem nav ilgāks par trim mēnešiem). Vītņstobra šaujamieroča maināmo stobru un aizslēga komplektu iesniedz kontrolšāvienu izdarīšanai ar to šaujamieroci, kuram tas paredzēts. Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
(3) Ja ir veikts vītņstobra šaujamieroča remonts un tā rezultātā mainās pēdas uz izšautajām lodēm un čaulām, remonta veicējs piecu darbdienu laikā pēc remonta šaujamieroci nogādā Valsts policijā kontrolšāvienu izdarīšanai.
(4) Šaujamieroču remonta veidus, kuru dēļ mainās pēdas uz izšautajām lodēm un čaulām, nosaka Ministru kabinets.
(5) Par kontrolšāvienu izdarīšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
(6) Kontrolšāvienus ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, valsts drošības iestāžu, Valsts ieņēmumu dienesta, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, pašvaldības policijas un ostas policijas šaujamieročiem un valsts vai pašvaldības izglītības iestāžu sporta šaujamieročiem Valsts policija izdara bez maksas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2013. un 06.02.2014. likumu, kas stājas spēkā 07.03.2014. Piektās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015. Sk. Pārejas noteikumu 7.punktu)
Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

Пока получается,по действующему сейчас,раз в пять лет и после всяких касающихся следов ремонте:
kontrolšāvienus Valsts policijā izdara reizi piecos gados. Valsts policija ložu un čaulu kontrolkolekciju glabā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
В прошедшем чтение варианте слов о раз в пять лет не заметил,только при вводе в эксплуатацию.В постановлении кабинетников тоже.
Точнее влазить в закон как то неохота.
п.с.в разрешиловке мне несколько раз разные инспектора повторили,что до приёма нового закона отстрел заморожен,остальное будет ориентироваться по новой версии закона.Мои железки с истёкшими сроками отстрела так и не отправили до принятия новой версии закона,что мне не понятно.
Pārejas noteikumi1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudēIeroču un speciālo līdzekļu aprites likums(Latvijas Vēstnesis, 2010, 183.nr.; 2011, 112.nr.; 2012, 18.nr.; 2013, 128.nr.; 2014, 38.nr.; 2015, 64.nr.; 2016, 117.nr.)

renars
Фельдфебель
Фельдфебель
Сообщения: 770
Зарегистрирован: 16 май 2010, 12:26

Сообщение renars » .

Ну, так по действующему закону, отстрел нужен, пока не вступит в силу новый закон и Ministru kabineta noteikumi.
renars
Фельдфебель
Фельдфебель
Сообщения: 770
Зарегистрирован: 16 май 2010, 12:26

Сообщение renars » .

п.с.в разрешиловке мне несколько раз разные инспектора повторили,что до приёма нового закона отстрел заморожен,остальное будет ориентироваться по новой версии закона.
А что же тогда там вчера полно народу было? И мне тоже сказали отстрелять и без разговоров.
И пока я там сидел, слышал что по телефону звонят и записывают в очередь.
Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

Надо будет-встанем в очередь на просроченный отстрел.
https://rus.delfi.lv/news/dail...t.d?id=50941547
В среду, 27 марта, президент Раймонд Вейонис провозгласил поправки к Закону об обороте оружия.
renars
Фельдфебель
Фельдфебель
Сообщения: 770
Зарегистрирован: 16 май 2010, 12:26

Сообщение renars » .

renars
Фельдфебель
Фельдфебель
Сообщения: 770
Зарегистрирован: 16 май 2010, 12:26

Сообщение renars » .

2) Ieroča iegādāšanās atļauja nav nepieciešama, ja persona, kurai ir ieroča nēsāšanas atļauja, glabāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja, iegādājas tādas pašas kategorijas un lietojuma šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci Latvijā no citas personas.

renars
Фельдфебель
Фельдфебель
Сообщения: 770
Зарегистрирован: 16 май 2010, 12:26

Сообщение renars » .

Про отстрел:
88. pants. Ložu un čaulu kontrolkolekcija
(1) Ar visiem Latvijā apritē esošajiem A, B un C kategorijas vītņstobra šaujamieročiem (izņemot Nacionālo bruņoto spēku un valsts drošības iestāžu šaujamieročus), kuros lodei šāviena brīdī ir tiešs kontakts ar stobru, Valsts policijā izdarāmi kontrolšāvieni. Kārtību, kādā Valsts policija glabā ložu un čaulu kontrolkolekciju, nosaka Ministru kabinets.
(2) Fiziskā un juridiskā persona iesniedz Valsts policijai vītņstobra šaujamieroci (arī tā maināmo stobru) un tam paredzēto munīciju (trīs patronas) kontrolšāvienu izdarīšanai ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šaujamieroča vai tā maināmā stobra ievešanas Latvijas Republikā (izņemot ārvalsts pilsoņus, kuru uzturēšanās laiks Latvijas Republikā ar vītņstobra šaujamieročiem nav ilgāks par trim mēnešiem). Vītņstobra šaujamieroča maināmo stobru un aizslēga komplektu iesniedz kontrolšāvienu izdarīšanai ar to šaujamieroci, kuram tas paredzēts. Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
(3) Ja ir veikts vītņstobra šaujamieroča remonts un tā rezultātā mainās pēdas uz izšautajām lodēm un čaulām, remonta veicējs piecu darbdienu laikā pēc remonta šaujamieroci nogādā Valsts policijā kontrolšāvienu izdarīšanai.
(4) Šaujamieroču remonta veidus, kuru dēļ mainās pēdas uz izšautajām lodēm un čaulām, nosaka Ministru kabinets.
Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

Изначально написано renars:
2) Ieroča iegādāšanās atļauja nav nepieciešama, ja persona, kurai ir ieroča nēsāšanas atļauja, glabāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja, iegādājas tādas pašas kategorijas un lietojuma šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci Latvijā no citas personas.

На самом деле,очень интересный раздел,даже полезный,надо только на наличие рифов разведать.
20. pants. Ieroča realizēšanas atļauja
(1) Ieroča realizēšanas atļauja dod personai tiesības tajā norādītos šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un lielas enerģijas pneimatisko ieroci pārdot ar tāda ieroču komersanta starpniecību, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) ieroču realizēšanai. Ieroča realizēšanas atļauja ir derīga trīs mēnešus no dienas, kad Valsts policija pieņēmusi lēmumu par tās izsniegšanu.
(2) Ieroča realizēšanas atļauja nav nepieciešama, ja persona realizē Latvijā reģistrētu šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci citai personai, kurai ir Latvijā izsniegta tādas pašas kategorijas un lietojuma ieroča glabāšanas atļauja, nēsāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja.
Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

Вступил в силу: 10.04.2019.
До 15.04.2019 эМВэДэ обещает опубликовать изменённый классификатор оружия.
Новые правила кабмина до конца года.
Срань про револь убрали.
36. pants. Ieroču un munīcijas nēsāšana
(1) Fiziskajai personai, kurai izsniegta ieroča nēsāšanas atļauja B kategorijas īsstobra šaujamieročiem, ir aizliegts:
1) vienlaikus nēsāt vairāk nekā divus šaujamieročus un vairāk nekā 40 katram šaujamierocim paredzētas patronas;
2) nēsāt pistoli ar patronu patrontelpā;
3) vienlaikus katrai pistolei nēsāt vairāk nekā vienu pielādētu rezerves magazīnu vai katram revolverim - vienu pielādētu rezerves cilindru.
Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

Дульников с копиями не запретили:
1) antīkais šaujamierocis - šaujamierocis, kas paredzēts vienīgi neunitārās munīcijas (munīcijas sastāvdaļas, kas nav apvienotas vienā patronā :P izšaušanai un ir izgatavots līdz 1899. gadam;
(1) Likums attiecas uz ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem, izņemot:
1) antīkos šaujamieročus;
2)
3)
4)
5)
6)
7) antīko šaujamieroču atdarinājumus, ja no tiem nevar šaut ar patronu, kas paredzēta aizliegtajiem šaujamieročiem vai šaujamieročiem, kuru apritei nepieciešama Valsts policijas atļauja.
Calex
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Сообщения: 33686
Зарегистрирован: 30 сен 2004, 19:31

Сообщение Calex » .

О, надо будет в дульнозарядном продублировать...
БезЮзеРнэймовскиеМы
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 14:23

Сообщение БезЮзеРнэймовскиеМы » .

а мне отказали в выдаче атляуии на покупку, мотивировали отсутствием действующих правил КМ. Когда примут ХЗ, месяца четыре может быть. Просили звонить уточнять. Сегодня сказали вроде 29 у них будет сходка по ентому вопросу, может быть и разродятся. 30-го буду звонить, с надеждой, ружьё-то оплачено.
Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

БезЮзеРнэймовскиеМы писал(а): мотивировали отсутствием действующих правил КМ.
Это которые обещали к концу года принять?Оригинально...
БезЮзеРнэймовскиеМы
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 14:23

Сообщение БезЮзеРнэймовскиеМы » .

Aleksandr.M писал(а): Это которые обещали к концу года принять?Оригинально...
видимо они-с
БезЮзеРнэймовскиеМы
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 14:23

Сообщение БезЮзеРнэймовскиеМы » .

БезЮзеРнэймовскиеМы писал(а): 30-го буду звонить, с надеждой, ружьё-то оплачено.
Вообщем докладываю, ни чего не изменилось.Разрешение не выдают - нет правил. но уже можно написать заявление, но оно не пришей кобыле хвост. звонить предложили в конце мая.
какие, комрады, мысли-советы по поводу?
Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

БезЮзеРнэймовскиеМы писал(а): какие, комрады, мысли-советы по поводу?
Не получится купить нового макара.Ну и ладно.
Netss
Младший унтер-офицер
Младший унтер-офицер
Сообщения: 410
Зарегистрирован: 30 сен 2009, 20:35
Страна: Латвия
Откуда: Riga

Сообщение Netss » .

Ну вот. В новом законе чётко сказано, что отстрел для коротко ствола производится только один раз.при первой регистрации.Потом это делать не надо
,только при ремонте который изменяет следообразование.Это кстати подтвердили и в разрешиловке.Как то так.
Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

https://bb.lv/statja/nasha-lat...-shesti-diviziy
В прошлом месяце вступил в силу новый Закон об обороте оружия, коему завтра Кабинет министров предпишет подзаконные акты. Заодно выяснилось, сколько единиц огнестрельного оружия хранит по домам население ЛР.
Участниками согласования классификации Государственной полицией находящегося в частном владении огнестрельного оружия станут семь министерств - иностранных дел, образования и науки (в лице подотчетного ему Совета спортивных федераций Латвии), культуры (Национальное управление культурного наследия), юстиции и земледелия.
Между прочим, в законодательный акт включена директива ЕС, позволяющая сохранять категорию оружия даже присоединяя к нему магазины повышенной емкости - для длинноствольных свыше 10 патронов, для короткоствольных - более 20.
Впрочем, только минобороны сможет дать квалифицированный ответ, не является ли то или иное оружие исключительно армейским образцом, который не подлежит ношению гражданскими лицами.
Приводимая в документе для правительства, подписанном министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом и государственным секретарем Дмитрием Трофимовым статистика впечатляет: всего на руках населения ЛР находится 68 975 единиц огнестрельного оружия. Из них:
- охотничьего - 57 073 (нарезного - 22 881, гладкоствольного - 34 192),
- спортивного - 419 (пистолетов - 259, винтовок - 133),
- оружия самообороны - 11 432 (пистолетов и револьверов - 10 912).
9880 человек в Латвии имеют право на ношение оружия для самообороны. В стране зарегистрировано 12 оружейных коллекций, а 41 юридическое лицо имеет лицензию на коммерческие сделки с оружием.
Так что количество 'гражданского' вооружения вполне сопоставимо с объемами, находящимися в ведении Министерства обороны. Не как в Америке, конечно, или в Швейцарии - но вполне себе почтенно.
Тем паче что, по последним новациям законодательства, стрельбе смогут начать учиться дети с 16 лет - хотя и под присмотром родителей.
renars
Фельдфебель
Фельдфебель
Сообщения: 770
Зарегистрирован: 16 май 2010, 12:26

Сообщение renars » .

yarra
Рядовой
Рядовой
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 22:36

Сообщение yarra » .

А оборот безномерных (не основных) деталей огнестрельного оружия на территории Латвии между частными лицами закон разрешает?
Ну например может одно частное лицо продать другому боёк, магазин, боевую пружину и тд?
Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

Приветствую.Вопрос возник,а что у нас с воздушками,в плане пистолетик 3 джоулевый из России провезти через границу к нам?
Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

https://rus.tvnet.lv/6905216/s...tbol-i-lazertag

В четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, запретив отказываться от медицинской проверки для установления концентрации алкоголя, наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в организме, чтобы констатировать, не нарушило ли лицо конкретные запреты закона об обороте оружия, сообщает агентство LETA.
Продолжайте чтение статьи после рекламы
Этот запрет относится на случаи, когда необходимо проверить, был ли нарушен запрет на приобретение, ношение, перевозку, использование огнестрельного оружия, газового и сигнального оружия, пневматического и страйкбольного оружия, пейнтбольного оружия, устройств для лазертага, деактивированного оружия, учитывая влияние алкоголя, когда в ходе проверки выдоха или в крови констатированная концентрация алкоголя превышает 0,5 промилле, а также в случае употребления наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.
Кроме того, запрет относится на случаи, когда необходимо проверить, был ли нарушен запрет на приобретение и перевозки важных запчастей огнестрельного оружия, когда в ходе проверки выдоха или крови констатированная концентрация алкоголя превышает 0,5 промилле, а также в случае употребления наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.
За нарушение закона об обороте оружия установлены и административные наказания, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
DIDI
Генерал от инфантерии
Генерал от инфантерии
Сообщения: 41664
Зарегистрирован: 09 апр 2006, 23:50

Сообщение DIDI » .

Изначально написано Aleksandr.M:
Приветствую.Вопрос возник,а что у нас с воздушками,в плане пистолетик 3 джоулевый из России провезти через границу к нам?

Разрешение в департаменте стратегических товаров получить придётся для таможни. :D
Riteg2013
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 13:12

Сообщение Riteg2013 » .

А можно ли заказать и получить почтой\курьером такое изделие ?
https://zahal.org/product/fab-...or-glock-17-19/
https://www.youtube.com/watch?v=hieOTebe5Zw
https://www.youtube.com/watch?v=csXP7z7t7Hg
Не из Израиля, а, скажем, на немецком сайте. А может, их привозят в латвийские магазины?
DIDI
Генерал от инфантерии
Генерал от инфантерии
Сообщения: 41664
Зарегистрирован: 09 апр 2006, 23:50

Сообщение DIDI » .

Изначально написано Riteg2013:
А можно ли заказать и получить почтой\курьером такое изделие ?
https://zahal.org/product/fab-...or-glock-17-19/
https://www.youtube.com/watch?v=hieOTebe5Zw
https://www.youtube.com/watch?v=csXP7z7t7Hg
Не из Израиля, а, скажем, на немецком сайте. А может, их привозят в латвийские магазины?

На немечком сайте без проблем-это ЕС.Из Израиля посылка придёт на таможню,ну а там как поаезёт.
Таможня теоретически может заставить получать лицензию в департаменте стратегических товаров.

Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

http://www.iem.gov.lv/lat/aktu...8GguYIxbcBBvuM\
Otrdien, 7. aprīlī, Ministru kabinets (MK) pieņēma MK noteikumus 'Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība, un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība'.
MK noteikumi paredz atteikties no kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas mutvārdos, nosakot, ka kvalifikācijas pārbaudījumu kārto datorizēti. Noteikumi nosaka, ka kvalifikācijas pārbaudījumā persona secīgi atbild uz 40 jautājumiem, izvēloties atbildi no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 40 minūtes, ko fiksē dators.
montieris
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 июн 2009, 23:17

Сообщение montieris » .

Изначально написано Aleksandr.M:
http://www.iem.gov.lv/lat/aktu. ..8GguYIxbcBBvuM\
Otrdien, 7. aprīlī, Ministru kabinets (MK) pieņēma MK noteikumus 'Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība, un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība'.
MK noteikumi paredz atteikties no kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas mutvārdos, nosakot, ka kvalifikācijas pārbaudījumu kārto datorizēti. Noteikumi nosaka, ka kvalifikācijas pārbaudījumā persona secīgi atbild uz 40 jautājumiem, izvēloties atbildi no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 40 minūtes, ko fiksē dators.

приятные новости мощь немного оружейный рынок латвии оживит
Aleksandr.M
Подполковник
Подполковник
Сообщения: 12713
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 15:31

Сообщение Aleksandr.M » .

Изначально написано montieris:

приятные новости мощь немного оружейный рынок латвии оживит

Каким образом?Кто хотел экзамены сдавали без проблем.

montieris
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 июн 2009, 23:17

Сообщение montieris » .

Изначально написано Aleksandr.M:

Каким образом?Кто хотел экзамены сдавали без проблем.

американский принцип сдачи зачетов типо выбери правильный ответ горазно проще ненасителям языка, сам знаю людей кто только из за этого не может сдать экзамен ...
Ответить

Вернуться в «Латвия»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя